Usługi elektryczne

Mobilny Serwis Techniczny Mobi-Tech

to profesjonalne i szybkie usługi elektryczne, gazowe, jak i również mechaniczne. Ponieważ nasz zespół składa się z wykwalikowanych elektroników, elektryków i automatyków możemy zapewnić usługi na bardzo wysokim poziomie. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracach instalacyjnych i remontowych sprzyja dobrze wykonanym zleceniom.

Prowadzimy usługi elektryczne, gazowe i mechaniczne

przede wszystkim dla domów jednorodzinnych na terenie Koszalina i w promieniu do 50 km. Większe odległości wykonywania usług oczywiście możliwe przy wolnych terminach i po zaakceptowaniu nowych (większych) stawek.

Prace nasze skupiają się przede wszystkim na usuwaniu awarii, przebudowie instalacji elektrycznej, czy wykonaniu całkowicie nowej.

Tutaj więcej informacji odnośnie przeglądów i pomiarów elektrycznych, czyli tzw. kontroli instalacji elektrycznej:

Pomiary elektryczne

W razie potrzeby usuwamy także drobne usterki mechaniczne przy domu jak np urwany zawias w furtce (usługa spawania).

Należymy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich i posiadamy uprawnienia elektryczne. Upoważniają one naszą firmę do wykonywania zleceń instalacyjnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Mobilny Serwis Techniczny Koszalin:

Logo Mobi-Tech Koszalin

I. Usługi Elektroniczne Koszalin

Logo Mobi-Tech Koszalin

II. Usługi Elektryczne Koszalin

Logo Mobi-Tech Koszalin

III. Usługi Automatyki Koszalin

Usługi elektryczne

to usługi związane z instalacjami elektrycznymi domowymi lub przemysłowymi. W zakres prac wchodzą przede wszystkim nowe instalacje elektryczne lub podlegające przebudowie oraz prace usuwające występującą właśnie awarię. Ponadto usługi elektryczne obejmują instalacje odbiorników końcowych, jak lampy czy kuchenki indukcyjne oraz tzw. biały montaż gniazd i łączników elektrycznych. Dodatkowo usługi mogą obejmować pomiary elektryczne. Ponadto prace mogę odbywać się w pomieszczeniach lub na zewnątrz budynków. Na zewnątrz są to prace w ziemi (przyłącza), jak i przy liniach napowietrznych niskiego, średniego lub wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne

to część sieci niskiego napięcia stanowiąca przede wszystkim układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy przede wszystkim do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników, więcej informacji – Instalacje elektryczne.